Ανάπτυξη θετικής στάσης από τους Εργοδότες ως προς τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης

Η ανάπτυξη θετικής στάσης από μέρους των εργοδοτών ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίου ενημερωσης που απευθύνεται σε εκροσώπους εργοδοτών και παρουσιάζει τα οφέλη της μάθησης στο χώρο εργασίας για τον οργανισμό, καθώς και μέσα από την αξιολόγηση της στάσης των συμμετεχόντων πριν και μετά από το εργαστήριο.

Εργαλείο Αξιολόγησης Στάσεων για την Ευαισθητοποίηση των Εργοδοτών ως προς τη Μετατροπή Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης
Πρόγραμμα Διδασκαλίας για το Εργαστήριο
«Ανάπτυξη Θετικής Στάσης εκ μέρους των Εργοδοτών ως προς τη Μετατροπή των Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
Εκπαιδευτικό Υλικό για το Εργαστήριο
«Ανάπτυξη Θετικής Στάσης εκ μέρους των Εργοδοτών ως προς τη Μετατροπή των Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
Οδηγίες για Εκπαιδευτές για το Εργαστήριο
«Ανάπτυξη Θετικής Στάσης εκ μέρους των Εργοδοτών ως προς τη Μετατροπή των Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»