Εκδηλώσεις

Τίτλος Εκδήλωσης: Round Table Discussion: Μετατροπή των χωρών εργασίας σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης  

Διοργανωτής Εκδήλωσης: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εκδήλωσης: 14/04/2022 

Ώρα Διεξαγωγής Εκδήλωσης: 18:00-19:30

Τρόπος Διεξαγωγής Εκδήλωσης: Διαδικτυακά (με απευθείας μετάδοση στο Facebook)