Ομάδες-στόχοι

Εργοδότες

Εργαζόμενοι

Οφέλη για Εργοδότες:

Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τους οργανισμούς που θα μετατραπούν σε Εργασιακούς Χώρους Διαρκούς Μάθησης.
Δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή σε ομάδες εστίασης για εργοδότες και εκπροσώπους εργοδοτών, ώστε να αναλύσετε τις ανάγκες σας και να εκφράσετε τις απόψεις σας ως προς τη βασική στόχευση που θα πρέπει να έχουν οι Εργασιακοί Χώροι Διαρκούς Μάθησης και τι είδους δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούν.
 • Συμμετοχή στο πιλοτικό εργαστήριo «Θετική Στάση Εργοδοτών ως προς τη Σημασία Μετατροπής των Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Διαρκούς Μάθησης» για εργοδότες και επροσώπους εργοδοτών.
 • Πιστοποίηση ISO για τον οργανισμό σας.
 • Συμμετοχή στο Τελικό Συνέδριο του έργου, για να μοιραστείτε την εμπειρία μάθησης στον εργασιακό σας χώρο και να μάθετε για τις εμπειρίες άλλων εργοδοτών και εκπροσώπων εργοδοτών στην Ευρώπη.

Οφέλη για εργαζόμενους:

Πακέτο στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα υποστηρίξουν τη διαρκή μάθηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Καθώς οι εργαζόμενοι περνούν μεγάλο μέρος του ημερήσιου χρόνου τους δουλεύοντας, ο χώρος εργασίας πρέπει να αποτελεί σημαντικό περιβάλλον μάθησης. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν όχι μόνο δεξιότητες που σχετίζονται με το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και βασικές εγκάρσιες ικανότητες, οι οποίες θα τους καταστήστουν πιο αποτελεσματικούς στην εργασία τους και πιο ανθεκτικούς στις διάφορες αλλαγές στην καριέρα και τη ζωή τους.

Δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή σε ομάδες εστίασης για εργαζόμενους, ώστε να αναλύσετε τις ανάγκες σας και να εκφράσετε τις απόψεις σας ως προς τη βασική στόχευση που θα πρέπει να έχουν οι Εργασιακοί Χώροι Διαρκούς Μάθησης και το τι είδους δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούν.
 • Συμμετοχή σε δύο πιλοτικά εργαστήρια για εργαζόμενους:
  • α. «Θετική Στάση Εργαζομένων ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Διαρκούς Μάθησης» και
  • β. «Έξι Κορυφαίες Εγκάρσιες Δεξιότητες για Εργαζόμενους».
 • Αξιολόγηση των κύριων εγκάρσιων δεξιοτήτων που έχετε αποκτήσει και πιστοποίηση με ISO17024.
 • Συμμετοχή στο Τελικό Συνέδριο του έργου, για να μοιραστείτε την εμπειρία μάθησης στον εργασιακό σας χώρο και να μάθετε για τις εμπειρίες άλλων εργαζομένων στην Ευρώπη.