Κύπρος

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής στην πιλοτική πιστοποίηση

Σημαντικές πληροφορίες για την πιλοτική πιστοποίηση

Εργαστήρια για Εργοδότες

Αλλαγή Στάσης

Τίτλος Εργαστηρίου: Εργασιακούς Χώρους Μάθησης σε Δημιουργία Θετικής Στάσης ως προς τη Μετατροπή Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης για Εργοδότες

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 18/11/2022 

Διάρκεια: 6,5 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Μετατρέποντας τον Οργανισμό μου σε Εργασιακό Χώρο Μάθησης!  

(Διαδικτυακό Εργαστήριο για: Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντές Τμημάτων και Προσωπικό Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού)

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 21/12/2021 

Ώρα Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 09:00-15:30

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Μετατρέποντας τον Οργανισμό μου σε Εργασιακό Χώρο Μάθησης!  

(Διαδικτυακό Εργαστήριο για: Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντές Τμημάτων και Προσωπικό Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού)

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 03/12/2021 

Ώρα Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 09:00-15:30

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Μετατρέποντας τον Οργανισμό μου σε Εργασιακό Χώρο Μάθησης!  

(Διαδικτυακό Εργαστήριο για: Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Διευθυντές Τμημάτων και Προσωπικό Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού)

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 15/10/2021 

Ώρα Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 09:00-15:00

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Εργαστήρια για Εργαζόμενους

Αλλαγή στάσης

Τίτλος Εργαστηρίου: Δημιουργία Θετικής Στάσης ως προς Εργασιακούς Χώρους Μάθησης για Εργοδοτούμενους

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 30/09/2022 

Διάρκεια: 6,5 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων

Τίτλος Εργαστηρίου: Δεξιότητες Επικοινωνίας

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 07/10/2022 

Διάρκεια: 7 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Μεταγνωστική Ικανότητα (Μαθαίνω να Μαθαίνω)

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 21/10/2022 

Διάρκεια: 5,5 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Ομαδικότητα

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 27/10/2022 

Διάρκεια: 5 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διά ζώσης

Τίτλος Εργαστηρίου: Ψυχική Ανθεκτικότητα και Διαχείριση Χρόνου

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 03/11/2022 

Διάρκεια: 6 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Αυτοηγεσία και Επιχειρηματική Νοοτροπία

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 11/11/2022 

Διάρκεια: 6,5 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά

Τίτλος Εργαστηρίου: Υπευθυνότητα και Ηθική στην Εργασία

Διοργανωτής Εργαστηρίου: MMC Management Centre Ltd (Κύπρος)

Ημερομηνία Διεξαγωγής Εργαστηρίου: 18/11/2022 

Διάρκεια: 5 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής Εργαστηρίου: Διαδικτυακά