Ανάπτυξη θετικής στάσης από τους Εργαζόμενους ως προς την τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης – Ανάπτυξη και επικύρωση με ISO17024 των εγκάρσιων δεξιοτήτων των Εργαζομένων

Η ανάπτυξη θετικής στάσης από μέρους των εργαζομένων ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίου ενημερωσης που παρουσιάζει τα οφέλη της μάθησης στο χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους, καθώς και μέσα από την αξιολόγηση της στάσης των συμμετεχόντων πριν και μετά από το εργαστήριο.

Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν, επίσης, έξι εγκάρσιες δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες από τους εργοδότες σήμερα, μέσα από το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων που ακολουθούν το εργαστήριο αλλαγής της στάσης τους. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε αυτές, με σκοπό να λάβουν την ατομική πιστοποίηση ISO17024, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση του οργανισμού όπου εργάζονται ως Εργασιακού Χώρου Μάθησης.

Εργαλείο Αξιολόγησης Στάσης για την Ευαισθητοποίηση των Εργοδοτουμένων ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το Εργαστήριο:
«Ανάπτυξη Εργοδοτουμένων – Θετική Στάση ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
Εκπαιδευτικό Υλικό για το Εργαστήριο:
«Ανάπτυξη Εργοδοτουμένων – Θετική Στάση ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
Οδηγίες για Εκπαιδευτές για το Εργαστήριο:
«Ανάπτυξη Εργοδοτουμένων – Θετική Στάση ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για το Εργαστήριο:
«Έξι Βασικές Οριζόντιες Δεξιότητες για Εργοδοτούμενους»
Εκπαιδευτικό Υλικό για το Εργαστήριο:
«Έξι Βασικές Οριζόντιες Δεξιότητες για Εργοδοτούμενους»
Συγκεντρωτική Έκθεση Αποτελεσμάτων και Εισηγήσεων για το Εργαστήριο:
«Ανάπτυξη Εργοδοτουμένων - Διαμόρφωση Θετικής Στάσης ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης»
Συγκεντρωτική Έκθεση Αποτελεσμάτων και Εισηγήσεων για το Εργαστήριο:
«Έξι Βασικές Οριζόντιες Δεξιότητες για Εργοδοτούμενους»