Ανάπτυξη θετικής στάσης από τους Εργαζόμενους ως προς την τη μετατροπή των οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης – Ανάπτυξη και επικύρωση με ISO17024 των εγκάρσιων δεξιοτήτων των Εργαζομένων

Η ανάπτυξη θετικής στάσης από μέρους των εργαζομένων ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίου ενημερωσης που παρουσιάζει τα οφέλη της μάθησης στο χώρο εργασίας για τους εργαζόμενους, καθώς και μέσα από την αξιολόγηση της στάσης των συμμετεχόντων πριν και μετά από το εργαστήριο.

Οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν, επίσης, έξι εγκάρσιες δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες από τους εργοδότες σήμερα, μέσα από το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων που ακολουθούν το εργαστήριο αλλαγής της στάσης τους. Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε αυτές, με σκοπό να λάβουν την ατομική πιστοποίηση ISO17024, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την πιστοποίηση του οργανισμού όπου εργάζονται ως Εργασιακού Χώρου Μάθησης.

Εργαλείο Αξιολόγησης Στάσεων για την Ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων ως προς τη Μετατροπή Οργανισμών σε Εργασιακούς Χώρους Μάθησης
Training Curriculum Employees Positive Attitude
Διαμόρφωση Θετικής Στάσης εκ μέρους των Εργοδοτουμένων ως προς τους Εργασιακούς Χώρους Μάθησης
Guidelines for Trainers for the Workshop on the Development of a Positive Attitude towards Learning Workplaces for Employees
Six Top Transversal Skills for Employees